• Lukas Hwast posted an update 7 months, 2 weeks ago

    Polisa OC zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy to my jesteśmy sprawcami zdarzenia, którego skutkiem jest zniszczenie sprzętu lub uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej.