• Lukas Hwast posted an update 5 months, 3 weeks ago

    Spółka Generali prowadzi działalność w 54 krajach, oferując ubezpieczenia majątkowe, dla osób fizycznych i dla firm oraz ubezpieczenia wypadkowe,ubezpieczenia na życie, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i reasekurację Firma świadczy swoje usługi na rzecz bardzo zróżnicowanej grupy klientów.